آمار زیستی

آمار زیستی

گروه آمار زیستی تا سال 1380 به صورت بخش آمار و ریاضی در زیر مجموعه گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی فعالیت داشته است.

دسته بندی :‌ 65

 

گروه آمار زیستی تا سال 1380 به صورت بخش آمار و ریاضی در زیر مجموعه گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی فعالیت داشته است. از سال 1380 با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد آمار زیستی بخش ریاضی و آمار به صورت مستقل تحت عنوان گروه آمار زیستی به فعالیت خود ادامه داد. از سال 1386 تا کنون با راه اندازی مقطع دکترای آمار زیستی، موفق به گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود گردیده است.

 

اعضای هیات علمی:

اعضای هیات علمی گروه 7 نفر شامل 3 نفر استاد، 2 نفر دانشیار و 1نفر استادیار در دانشکده پیراپزشکی هستند. ضمنا 3نفر استاد و 2 نفر استادیار نیز در سایر دانشکده های دانشگاه مشغول همکاری های آموزشی و پژوهشی با گروه هستند.

 

دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1398:

در حال حاضر 42 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی در گروه اشتغال به تحصیل دارند که از این تعداد 26 نفر در مقطع دکترا و 16 نفر در مقطع کارشناسی ارشد هستند. دانشجویان مقطع دکترا علاوه بر تحصیل با نظارت گروه در امر آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه، همکاری قابل توجهی دارند. در این خصوص لازم به ذکر است که در حال حاضر مشاوره آماری تعداد قابل توجهی از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مختلف دانشگاه با نظارت گروه به عهده دانشجویان دکترای آمار زیستی است. همچنین در نیمسال جاری آموزش 9 درس آمار زیستی و نرم افزارهای آماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مختلف دانشکده های پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی توسط دانشجویان دکترای آمار زیستی آموزش داده می شود. قابل ذکر است که تا کنون 20 نفر از دانشجویان دکترای آمار زیستی فارغ التحصیل شده اند که در حال حاضر در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی کشور مشغول به کار هستند.

ضمنا تعداد دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از ابتدا تا کنون بالغ بر 100 نفر بوده است که جمع کثیری از آنان در مقطع دکترای آمار زیستی در داخل و خارج کشور مشغول به تحصیل و یا فارغ التحصیل شده اند.

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

گروه علاوه بر آموزش دروس تخصصی دوره دکترا و کارشناسی ارشد آمار زیستی، سایر دروس مرتبط شامل آمار، کامپیوتر، ریاضیات و روش تحقیق را در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح دانشگاه برگزار می کند. علاوه بر فعالیت های آموزشی، گروه در باره برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پژوهش نیز با مبادی ذیربط همکاری گسترده ای دارد.

ضمنا بر اساس تفاهم نامه منعقده بین گروه و معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشجویان دکترای آمار زیستی زیر نظر استادان راهنمای خود، با حضور در مراکز توسعه و تحقیقات بالینی مستقر در بیمارستان های تابعه دانشگاه مسولیت مشاوره آماری و روش تحقیق طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی بالینی و دانشجویان دوره های تخصصی و فوق تخصصی را برعهده درند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست