زبان

زبان

گروه زبان انگلیسی دروس تخصصی وعمومی باحدوداً 170واحد درسی درهرنیمسال تحصیلی رابه دانشجویان دانشکده های دانشگاه ارائه می­ دهد.

دسته بندی :‌ 65

گروه زبان انگلیسی

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

گروه زبان انگلیسی یکی از فعال ترین گروه­های آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که در حال حاضر با برخورداری از شش عضو هیأت علمی ، دروس مختلف زبان انگلیسی شامل دروس تخصصی و عمومی با حدوداً 170 واحد درسی درهرنیمسال تحصیلی را به دانشجویان رشته های مختلف در کلیه دانشکده های دانشگاه ارائه می­دهد. محل اصلی گروه زبان انگلیسی دردانشکده پیراپزشکی است و بخش زبان وابسته به این  گروه دردانشکده پزشکی قرار دارد. گروه زبان با سابقه 35 سال تدریس دروس مختلف زبان، نقش فعالی دربرگزاری کارگاه­ها وهمچنین  طراحی و اجرای پروژه­های آموزشی جهت ارتقاء مهارت­های زبان انگلیسی اساتید و کارکنان در سطح دانشگاه دارد. از این پروژه­ها میتوان به "برنامه ارتقاء زبان اساتید دانشگاه"  با بیش از230 نفر شرکت کننده اشاره نمود. اعضای گروه درمراکز مختلف دانشگاه و نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داری مسئولیت­های اجرایی می باشند. 

 

فعالیت­های گروه زبان

الف : فعالیت­های آموزشی گروه

 1- تدریس دروس زبان تخصصی و عمومی رشته های مختلفدر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، PhD  و دکترای حرفه ای

2- تدریس کلاسهای ارتقاء زبان اعضای هیأت علمی

 3-برگزاری کارگاههای آموزشی مربوط به نگارش و مقاله نویسی به انگلیسی

ب: برگزاری آزمون­های زبان انگلیسی دردانشگاه و وزارت

 1- مسئولیت برگزاری آزمون تعیین سطح از دانشجویان دکترای تخصصی دررشته های مختلف که بعنوان بخشی از روند تحصیل درمقطعPhD برای فرصت مطالعاتی 6 الی 9 ماه به خارج از کشور اعزام می شوند درسالهای گذشته با گروه زبان بوده است.

2- گروه زبان نقش قابل توجهی در مدیریت و طراحی سوال برای "کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی زبان انگلیسی در وزارت بهداشت" (ازسال 1374 تاکنون) عهده داراست. مدیرکمیته ارزشیابی زبان دروزارت در28 سال گذشته از گروه زبان این دانشگاه انتخاب شده است. تعدادی از وظائف اعضای شرکت کننده دربورد زبان دروزارت عبارتند از:

- طرح سؤال زبان برای آزمون­های کشوریدر مقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد وعلوم پایه

- بازدید و ارزیابی وضع آموزش زبان دردانشگاه­های علوم پزشکی

- تعیین سرفصل دروس زبان و

- سیاست گذاری آموزش زبان دردانشگاه­ها.

ج: مشارکت درترجمه و ویراستاری

1- ترجمه مقاله های پزشکی اساتید و پزشکان دانشگاه اززبان فارسی به زبان انگلیسی

2- ویراستاری مقاله های مختلف به زبان انگلیسی جهت چاپ درمجلات پزشکی داخلی و خارجی

3-ترجمه سایت­هایواحدهای مختلف دانشگاه به زبان انگلیسی

د: فعالیت­های پژوهشی

گروه زبان درامور پژوهشی نیز فعال بوده که حاصل آن چاپ و انتشار تعداد قابل توجهی کتاب و مقاله می باشد. مقاله ها عمدتاً در مجلات معتبر علمی –پژوهشی،ISI ،Scopus  وغیره چاپ شده اند. دراین راستا اعضای گروه تاکنون موفق به چاپ 250 مقاله معتبر و 15جلد کتاب آموزشی شده اند.درضمن 2 جلد کتاب نیز توسط همکاران گروه ترجمه شده است.

کتاب­های آموزشی چاپ شده مربوط به زبان­های تخصصی در رشته های مختلف علوم پزشکی بوده و هم اکنون بعنوان مطالب درسی زبان­های تخصصی دربسیاری از دانشگاه­های علوم پزشکی درسطح کشور تدریس می شوند.

و: همایش ها و مجامع علمی 

اعضای گروه حضور فعالی درهمایش های داخلی و خارجی مربوط به آموزش زبان انگلیسی دارند و تاکنون دربیش از 60 گردهمائی جهانی شرکت داشته و از تجربیات و یافته های این قبیل همایشها در ارتقاء آموزش بهره می گیرند.

ه : همکاری با دانشگاه

1- همکاری با دفتر آموزش دانشگاه درزمینه ترجمه و مکاتبات به زبان انگلیسی به مدت طولانی

2- ویراستاری تعدادی ازمجلات انگلیسی زبان دانشگاه

3- سابقه مسئولیت اجرایی ارزشیابی درونی تحت ارتباطات برون مرزی در دفتر ارزشیابی و برنامه ریزی دانشگاه

4- سابقه عضویت در کمیته ستادی ترجمه برنامه و آیین نامه های آموزشی به زبان انگلیسی در دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

وضعیت تشکیلاتی گروه زبان

با توجه  به فعالیت های  اعضای هیئت علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی موفق آن­ها ، درخواست گروه زبان مبنی بر برخورداری از گروه مصوب مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شورای  گسترش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرارگرفت و طبق مصوبه 806/522/د به تاریخ 1/6/1395 شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی با ایجاد گروه آموزشی " زبان انگلیسی" موافقت بعمل آمد.

 

 

 

 

                                     

اساتید گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سال استخدام

سید صمد سجادی

زبانشناسی کاربردی

استاد

1366

مریم حیدرپورمیمه

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

1371

نغمه خادم باشی

"          "        "

مربی

1382

هادی عظیمی

"          "        "

استادیار

1393

مصطفی پورحاجی

"          "        "

استادیار

1397

مجید سلطانی مقدم

"          "        "

استادیار

1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق هریک از اعضاء هیأت علمی گروه بطور خلاصه 

دکترسید صمد سجادی

دکتر سجادی درسال 1363 مدرک کارشناسی و درسال 1366 مدرک کارشناسی ارشد خود دررشته آموزش زبان انگلیسی را از دانشگاه شیراز اخذ نمود. درمهرماه 1366 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعنوان کادرهیئت علمی شروع به کار کرد. پس ازسه سال تدریس ، دربهمن ماه 1369 جهت ادامه تحصیل و اخذ درجه دکترا به انگلستان رفت. تحصیل درانگلستان فرصتی فراهم نمود تا دانسته های خود درزبانشناسی کاربردی و آموزش زبان های اختصاصی پزشکی  را گسترش دهد. پس از اتمام تحصیلات دکترا، در سال 1373 با مرتبه استادیار به کار خود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد ایشان ، همگام با تدریس ، کتب و مقالات متعددی را چاپ و منتشر کردند و در سال 1379 موفق به کسب درجه دانشیاری ازدانشگاه شیراز شدند و کار  در شیراز را ادامه دادند. سپس، پیرو درخواست ایشان و موافقت دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و شهید بهشتی ازمهرماه سال 1383 به دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران انتقال یافتند و درآنجا به تدریس و پژوهش مشغول شدند. انتقال به تهران فرصت بهتری برای بکارگیری تجربیات قبلی جهت تدریس و تحقیق بهترفراهم نمود و در سال  1391 موفق به  کسب رتبه استادی ازدانشگاه شهید بهشتی شدند. دکتر سجادی در این مدت مسئولیت هایی را عهده دار بودند که خللاصه ای از آن به شرح زیر میباشد. شرح مفصل کارهای آموزشی و پژوهشی دکتر سجادی  در کارنامه آموزشی (CV) ایشان موجود است .

دکتر مریم حیدرپور

دکترحیدرپورعضو هیأت علمی رسمی قطعی گروه زبان دانشکده پیراپزشکی میباشند. ایشان فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی خود را در سال 1370 از دانشگاه  آزاد و لیسانس ادبیات انگلیسی خود را درسال 1366 از دانشگاه شهید بهشتی دریافت نموده اند. همینطور مدرک دکترا درآموزش زبان را درسال 1397 ازدانشگاه  آزاد تهران دریافت نمودند.خانم حیدرپورازشهریور 1371 تاکنون تدریس دروس زبان پیش دانشگاهی ، زبان عمومی ، زبان تخصصی  و اصطلاحات پزشکی را دردانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ،داروسازی ، تواتبخشی ، پیراپزشکی ، تغذیه  پرستاری ، مامایی ، بهداشت وشعبه بین الملل دانشگاه درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای بعهده داشته اند. مسئولیت های اجرایی و سوابق آموزشی دکتر حیدرپور کارنامه آموزشی (CV) ایشان موجود است.

 

 خانم نغمه خادم باشی

خانم خادم باشی عضو هیأت علمی گروه زبان دانشکده پیراپزشکی میباشند. ایشان فوق لیسانس آموزشی زبان انگلیسی خود را درسال 1376 ازدانشگاه الزهرا و لیسانس مترجمی انگلیسی خود را درسال 1373 ازدانشگاه آزاد دریافت نمودند. خانم خادم باشی ازمهرماه 1380 تاکنون تدریس دروس زبان عمومی،زبان تخصصی، و اصطلاحات پزشکی را درانشکده های پزشکی،دندانپزشکی، داروسازی، توانبخشی، تغذیه پرستاری و مامایی و بهداشت بعهده داشته اند و در پژوهش و چاپ مقاله فعالیت دارند.

دکترهادی عظیمی

دکترعظیمی، استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درسال 1380 دوره کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آغاز و دربهمن 1383 با رتبه ممتاز به پایان رسانیدند. سپس، دوره کارشناسی ارشد را در رشته آموزش زبان انگلیسی از مهر1384 دردانشگاه تربیت مدرس آغاز کردند و پس از 4 ترم در شهریور 1386 به پایان رساندند و بلافاصله دوره دکتری را درهمان دانشگاه آغاز نمودند ودربهمن  1390 از پایان نامه دکتری خود و با درجه عالی دفاع کردند.ایشان از سال 1386 دردانشگاه های تهران، گیلان، و قزوین دروس مختلف رشته های زبان را تدریس کرده اند و تاکنون، علاوه بر مسیولیت های اجرایی، مقاله های علمی – پژوهشی متعددی را تالیف نمودند. ضمنا، در سال های گذشته ایشان ویراستار انگلیسی چند مجله داخل و خارج از دانشگاه از جمله Immunoregulation، Rehabilitation Medicine، Physiotherapy Clinical Research، Social Determinants of Healthو Research in Medicine  بوده و یا هستند.

 

دکترمصطفی پورحاجی

دکتر پورحاجی درسال 1388مدرک کارشناسی را دررشته زبان و ادبیات انگلیسی و درسال 1390 مدرک کارشناسی ارشد را دررشته آموزش زبان انگلیسی ازدانشگاه مازندران اخذ نمود. پس ازکسب رتبه ی تک رقمی درکنکور سراسری، وارد دانشگاه تهران شده و دکترای خود را درسال 1396 ودررشته ی آموزش زبان انگلیسی با رتبه یک اخذ نمود. درسال 1397 به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دردانشگاه شهید بهشتی استخدام شدند.  ایشان عضو بنیاد نخبگان و عضو استعداد های درخشان نیز می باشند. دکتر پورحاجی در این مدت تآلیفات بسیاری داشتند. ایشان عضو دفتر توسعه آموزش (EDO)در دانشکده پیراپزشکی و ویراستار مجله (Achieves of Advances in Biosciences)  می باشند.

دکترمجید سلطانی مقدم

دکترسلطانی ­مقدم دانش آموخته مقطع کارشناسی دررشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه رازی در سال 1386 ،کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران در سال 1390، ودکترا در رشته ی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران در سال 1395 استایشان سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی را دارند و به مدت سه سال نیز سوپروایزر آموزشی و مدیراجرایی مرکز آموزش آزاد زبان­های خارجی دانشگاه تهران بوده اند. دکترسلطانی ­مقدم درفروردین ماه سال 1398 پس ازحدود سه سال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی این دانشگاه فعالیت خود را شروع کردند. علاوه بر تدریس دروس زبان عمومی و تخصصی در دانشکده های بهداشت و ایمنی، پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم تغذیه و صنایع غذایی، و علوم توانبخشی، در حال حاضر ایشان عضو شورای مجازی دانشکده پیراپزشکی، ویراستار مجله انگلیسی(Achieves of Advances in Biosciences)  این دانشکده و عضو انجمن ICLHE  اروپا هستند.

 

 

 

اساتید بازنشسته گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سال استخدام

سال بازنشستگی

مجید احمدی

آموزش زبان انگلیسی

دانشیار

1362

1394

سعید زارعین

"          "        "

دانشیار

1372

1396

فاطمه فاضلی

"          "        "

مربی

1367

1397

آقای علی صلاحی یکتا

"          "        "

مربی

1370

1396

فرح صائمیان

"          "        "

مربی

1372

1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه سوابق هریک ازاعضاء بازنشسته گروه

دکتر مجید احمدی

دکتر احمدی درسال 1362 درمجتمع علوم پیراپزشکی که دوسال بعد نام آن به دانشکده علوم پیراپزشکی تغییریافت با رتبه استاد یار زبان وبه عنوان تنها عضو بخش تازه تشکیل شده زبان استخدام شدند.ازسال 1393علاوه برتدریس دروس زبانهای عمومی و تخصصی تقریباً کلیه رشته های مختلف دانشگاه،  مدیریت گروه  زبان را نیزبر عهده داشته اند.این گروه درطی این سالها با تلاش ایشان و کمک مدیران محترم وقت دانشکده و همکاران محترم گروه به یکی از قوی ترین گروه ها ی زبان دردانشگاههای علوم پزشکی گردید . ایشان درسال 1374 با همکاری تعداد دیگری ازهمکاران دردانشگاههای علوم پزشکی تهران و شیراز،  بورد زبان در معاونت آموزشی وزارت بهداشت را ایجاد نمودند. ازآن سال تا دی ماه 1391 ایشان  دبیر بورد  مذکور بودند . این بورد در طول سال های مذکور، علاوه برطرح سئوال های زبان، آزمون های دکترا (تا سال 1376) آزمون جامع  علوم پایه پزشکی و کارشناسی ارشد، خدمات مفیدی درجهت اصلاح آموزش زبان و حل برخی  مشکلات مربوط به آن در بیش از 54 دانشگاه علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت به  انجام رسانده است. دکتر احمدی در سال 1394 بازنشسته شدند.

 

دکترسعید زارعین دولاب

دکترزارعین، دانشیار زبان انگلیسی، درسال 1373 مدرک دکترای خود را درآموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بریستول درانگلستان اخذ نمود. ایشان با 30 سال سابقه تدریس دردانشگاههای علوم پزشکی را دارند و ازسال 1386 (تا 1396) با دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بعنوان کادر هیأت علمی مشغول به کاربودند . دکترزارعین یکی از اساتید بسیار فعال درگروه زبان می باشند وعلاوه برتدریس دروس مختلف زبان تخصصی به دانشجویان پزشکی کارگاههای متعددی را برای اساتید دانشگاه برگزار نموده اند. کارگاهها موضوعات مختلف زبان انگلیسی، مانند مقاله نویسی  به زبان انگلیسی و نگارش انگلیسی را شامل شدند. دکترزارعین، همگام با تدریس و برگزاری کارگاه، درارتباط با تحقیق نیز بسیار فعال بوده  و پروژه های تحقیقی بسیار خوبی را طراحی و اجرا نمودند که حاصل آن چاپ بیش از 17 مقاله و کتاب بود. دکترزارعین درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

خانم فاطمه  فاضلی

خانم فاضلی درسال 1363 با درجه کارشناسی دررشته آموزش زبان انگلیسی ازدانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  و درسال 1367 با درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدند. در همان سال 1367،  دربخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی شیراز بعنوان عضو هیأت علمی استخدام شد . درسال 1370 بعنوان کادرهیأتعلمی به بخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی  شهید بهشتی انتقال یافته و از آن زمان علاوه بر تدریس دروس زبانهای عمومی و تخصصی  در تالیف کتاب و مقاله نقش پررنگی داشتند .ایشان ازتیرماه 1384 به مدت دو سال عضو کمیته ستادی ترجمه آئین نامه های آموزش به زبان انگلیسی وزارت بهداشت بودند. خانم فاضلی درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

آقایعلی صلاحی یکتا

آقایصلاحی یکتادر سال 1370 با درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدند و در هما ن سال در دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان مشغول به کار شد . در سال 1375 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وارد و در گروه زبان دانشکده پیراپزشکی استخدام گردید . وی مسئول پرتال انگلیسی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی بودند و در ژورنال های متعدد به عنوان ویراستار زبان همکاری داشتند. علاقمندی های  وی درزمینه های آزمون سازی  و آموزش زبان انگلیسی  میباشد که حاصل آن چاپ 10 مقاله انگلیسی درمجلات معتبر داخلی و خارجی می باشند. ایشان درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

خانم فرح صائمیان

خانم صائمیان مربی رسمی این دانشکده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ازدانشگاه علامه طباطبائی ( 1370 ) و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز (1365)، از سال 1372 به عنوان هیأت علمی مشغول به کار دردانشکده پیراپزشکی این دانشگاه بوده اند ، و درتمامی دانشکده های این دانشگاه و نیز برخی دانشگاه­های دیگر نظیر دانشگاه علامه طباطبائی (71-70)،  دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 69 -1368) و مرکز زبان های خارجی دردانشگاه تهران ( 68-1365) به تدریس زبانهای عمومی و تخصصی پرداخته اندفعالیتهای پژوهشی ایشان شامل چندین مقاله چاپ شده درمجلات داخلی  و طرحهای تحقیقاتی مصوب و ارائه پوستردر سمینارهای آموزش زبان می باشد. خانم صائمیاندرسال 1396 بازنشسته شدند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست