مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

سابقه گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت معطوف به دوران پس از انقلاب فرهنگی و با تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1362 در دانشکده پیراپزشکی فعلی است زمانی که یک رشته در مقطع کاردانی مدارک پزشکی تحت پوشش خود داشت. از سال 1367 در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز در آن رشته دانشجو پذیرفت.

دسته بندی :‌ 62

 سابقه گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت معطوف به دوران پس از انقلاب فرهنگی و با تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی  در سال 1362 در دانشکده  پیراپزشکی فعلی است زمانی که  یک رشته در مقطع کاردانی  مدارک  پزشکی تحت  پوشش  خود  داشت. از سال 1367 در مقطع  کارشناسی  ناپیوسته  نیز در آن رشته دانشجو پذیرفت.

در سال 1377 مجوز راه اندازی کارشناسی ارشد رشته  مذکور را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی دریافت کرد. از سال 1382 با اخذ مجوز راه اندازی دوره دکترای مدیریت اطلاعات سلامت به پذیرش دانشجو اقدام  کرد. همچنین در سال 1388 موفق به  برگزاری  برنامه  درسی رشته  انفورماتیک پزشکی  در دو مقطع  کارشناسی ارشد و دکترا بطورهمزمان شد. با تصویب رشته فناوری اطلاعات سلامت به جای رشته مدارک پزشکی  درسال 1389 درمقطع  کارشناسی و راه اندازی کارشناسی ارشد آن در سال 1390  رشد و توسعه گروه تداوم یافت. 

اهداف گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

 1. ارتقای سطح کیفیت آموزشی
 2. ارتقای سطح کیفیت پژوهشی
 3. رعایت طول مدت تحصیلی استاندارد و مصوب جهت فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
 4. توسعه ارتباطات دانشگاهی و بین المللی

برنامه های گروه درراستای تحقق اهداف

الف) برنامه های آموزشی

1- بازنگری طرح درس ها و روز آمدسازی آن در صورت نیاز

2- برگزاری ژورنال کلاب

3- اقدام جهت راه اندازی کارگاه تخصصی انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات برای آموزش های عملی دانشجویان قبل از حضور در سایت

4- برگزاری منظم و دوره ای کارگاه های آموزشی به شرح ذیل الذکر:

 • مرور نظامند
 • مقاله نویسی اختصاصی به زبان انگلیسی
 • متاآنالیز و دیگر موارد مورد نیاز دانشجویان

5- ارزیابی منظم پیشرفت دانشجویان و بررسی مشکلات احتمالی و اقدام جهت برطرف کردن آن

6- انجام ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه در قالب نتایج ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی گروه، و دانشکده

7- بازنگری سوالات آزمون های پایان ترم درهرسال توسط  مدرسین مربوط

8- توسعه آموزش ، بسط و توسعه دوره ها و مقاطع آموزشی

9- تکمیل اطلاعات مربوط به گروه آموزشی در وب سایت دانشکده تا پایان سال 1398

10- انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای گروه در کارگاه های مورد نیاز جهت  توانمند سزی و ارتقای اعضا

 

ب) انضباط کاری

 1. هر یک از اعضای هیات علمی در ابتدای هر ترم تحصیلی برنامه آموزش خود را تدوین و ارایه نماید و در این برنامه محل تشکیل کلاس ها، و همچنین روز و ساعت برگزاری آنها بر اساس برنامه اعلام شده اداره امور کلاس ها باشد.
 2. در ابتدای هر ترم تحصیلی، تمامی اعضای هیات علمی گروه موظف به تدوین و ارایه طرح دروس خود می باشند.
 3. طرح  درس اعضای هیات علمی جدید مورد بررسی گروه قرار گیرد و بازخورد لازم در خصوص  طرح درس ارایه شده به اعضای هیات علمی جدید اعلام گردد.
 4. تدریس اعضای هیات علمی جدید با هماهنگی و نظارت اساتید گروه باشد تا ضمن انطباق موارد تدریس شده با محتوای آموزشی مورد نظر، اعضای هیات علمی جدید همسو و همراستا با اهداف آموزشی گروه فعالیت نمایند
 5. برگزاری منظم کلاس ها و در صورت عدم برگزاری توسط اعضای هیات علمی، جلسه جبرانی ضمن هماهنگی با اداره امور کلاس ها و مدیرگروه برگزار گردد.
 6. در صورت عدم حضور اعضای هیات علمی، هماهنگی لازم انجام گردد تا خللی در امور آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان ایجاد نگردد
 7. تحویل به موقع سوالات آزمون پایان ترم به امور امتحانات و ثبت به موقع نمرات در سامانه سما
 8. هماهنگی جهت  حضور اعضای هیات علمی در جلسات آزمون پایان ترم

ب) فعالیت های پژوهشی

1) انجام فعالیت های دانش پژوهی درخواست شده از طرف EDOدانشکده و ارسال گزارش به آن مرکز

2) تکمیل و ارسال فرم نیازسنجی دوره های آموزشی و ظرفیت پذیرش دانشجو سالیانه به معاونت آموزشی

3) تعیین اولویت های پژوهشی گروه بر اساس نیاز بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی ، وزارت بهداشت، و معاونت درمان از جمله:

 • تهیه نرم افزارهای رجیستری پزشکی
 •  تهیه نرم افزارهای CDSS
 •  تهیه نرم افزارهای CPOE
 • بکارگیری الگوریتم ها و تکنیک های داده کاوی در تشخیص،پیش بینی،و پیشگیری از بیماری ها
 •  طراحی مدل معماری و چارچوب سیستم های اطلاعات سلامت
 •  ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست