کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی (روزانه) در نیمسال اول سال تحصیلی 78- 1377 فعالیت خود را در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کرد.

دسته بندی :‌ 65

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با جذب دانشجو  در مقطع کارشناسی کتابداری در شاخه  پزشکی (روزانه) در نیمسال اول سال تحصیلی 78- 1377  فعالیت خود را در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کرد. این گروه در نیمه دوم سال81 -1380 نیز  جذب دانشجویان کارشناسی شبانه را در برنامه کاری خود قرار داد.  188 دانشجوی روزانه و 95 دانشجوی شبانه  موفق به فراغت از تحصیل شده اند. لازم به ذکر است از نیمه دوم سال تحصیلی 88- 1387 در راستای سیاست حذف مقاطع کارشناسی در دانشگاه، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی متوقف و مبادرت به جذب دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد شده است. در حال حاضر 4 عضو هیات علمی تمام وقت با گروه همکاری دارند.   

رسالت گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی(Mission)

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر آن است تا در جهت تحقق رسالت های زیر اهتمام ورزد:

 • تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای بدنه اطلاع رسانی سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • کمک به ارتقاء سواد اطلاعاتی جامعه از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی
 • کمک به مدیریت دانش در سازمان از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی
 • کمک به ارتقاء و اعتلای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  در عرصه ملی و بین المللی

چشم انداز  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی(Vision)

   گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر آن است تا با تمام توان،  در جهت اعتلای خود،  دانشکده پیراپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و همچنین علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اهتمام ورزد و به یکی از محورهای اصلی آموزش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کشور تبدیل شود.

ارزش ها (values)

 • آینده نگری و دور اندیشی .
 • کاربر مداری و ارتقاء فرهنگ انعطاف پذیری برای رضایتمندی اساتید و دانشجویان
 • رقابت پذیری با تأکید بر ابداع و نوآوری در تدریس و پژوهش
 • انعطاف پذیری و تلاش مستمر در جهت افزایش بهره وری ، پویائی و سرعت عمل در راستای ارتقائ کیفیت گروه
 • تعهّد ، صداقت و انظباط کاری و پایبندی و احترام به تعهّدات متقابل در روابط درونی و برونی گروه .
 • نوآوری ، خلاقیت و یادگیری مستمر .
 • نشر و توسعه دانش و تجربیات .
 • همکاری و مشارکت گروهی در انجام امور .
 • بهره مندی از اساتید توانمند ، کارآمد و  شایسته
 •  تلاش مستمر در جهت حفظ کیفیت تدریس
 • تلاش و توان حداکثری برای انجام وظائف و احساس مسئولیت دفاع از حریم گروه بعنوان محور توسعه و کمک به کسب دانش تخصصی

 

اهداف آموزشی:

 • تربیت نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و مراکز علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
 • مشارکت در طراحی، ارزیابی و بازنگری برنامه درسی مقاطع مختلف کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • هدایت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت برنامه کارآموزی دانشجویان
 • مشارکت در ارتقای سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی از طریق تدریس دروسی همانند " سیستم های اطلاع رسانی پزشکی"، مستند سازی و گزارش نویسی و ... .
 • برنامه ریزی جهت راه اندازی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • همکاری با بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت در خصوص طراحی سوالات آزمون ها و شرکت در جلسات مصاحبه پذیرش مقطع دکترا

 

اهداف پژوهشی  

 • تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی در سطح دانشکده، دانشگاه و ملی
 • برگزاری منظم جلسات ژورنال کلاب
 • ارائه سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • برنامه ریزی در جهت انتشار یک مجله انگلیسی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • هدایت  فعالیت های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی دانشجویی
 • تالیف و نشر کتابهای مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • داوری مقالات (نشریات علمی، همایش ها) و طرح های پژوهشی
 • انتشار مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی
 • همکاری با سایر گروه ها، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی مشترک

 

اهداف مرتبط با توانمندسازی گروه و اعضای هیات علمی

 • ارتقای  مستمر دانش و مهارت های  حرفه ای اعضای هیات علمی گروه
 • شرکت در دوره های بازآموزی
 • برگزاری مستمر سمینارهای علمی
 • ارتباط با سایر گروه های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به منظور تبادل دانش و تجربیات
 • ارتباط با کتابخانه مرکزی  دانشگاه در راستای کاهش شکاف فاصله بین مباحث نظری و عملی
 • ارتباط با انجمن های حرفه ای و سازمان های اطلاع رسانی ملی و بین المللی

 

توانمندی های ویژه گروه

 • برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ارتقای سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل:
 • پایگاه های اطلاعاتی تخصصی حوزه علوم پزشکی مانند پابمد
 • پایگاه های اطلاعاتی استنادی شامل اسکوپوس و وب آو ساینس
 • پایگاه های پزشکی مبتنی بر شواهد مانند کاکرین، آپ تو دیت و ...
 • نرم افزارهای مدیریت استنادها شامل Endnote،  Zotero و Mendeley
 • آشنایی با علم سنجی و روش های ارزیابی تولیدات علمی
 • آشنایی با پروفایل های علمی (Publon, ORCID, Scopus, Google Scholar)
 • کمک به توانمندسازی واحدهای علم سنجی در سطح دانشگاه
 • مشارکت با وزارت بهداشت در خصوص استخراج لیست دانشگاه های معتبر خارج از کشور در حوزه های پزشکی
 • ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی به اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی
 • همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر گروه ها به منظور تولید مطالعات مرور سیستماتیک و متا آنالیز
 • کمک به تقویت رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد در سطح دانشگاه و کشور

 

 

لینک دانلود برنامه استراتژیک گروه

لینک دانلود کوریکولوم آموزشی گروه

لینک دانلود اولویتهای پژوهشی گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست