کسب جایگاه برتر در طرح ارتقای کیفیت گروه های آموزشی توسط گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در هفدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه

 

 

 


 بازدید اعضاء بورد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون وزارت بهداشت از گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی

 

 


برگزاری جلسات هفتگی ژورنال کلاب در گروه خونشناسی ازمایشگاهی  و بانک خون

جلسات ژورنال کلاب در روزهای سه شنبه هر هفته توسط گروه خونشناسی و بانک خون در داشکده برگزار می شود.

در  هر جلسه یکی از اساتید گروه یا دانشجویان  تحصیلات تکمیلی یک موضوع مربوط به بیماریهای خون وعلوم انتقال خون که در مجلات پزشکی معروف  سال چاپ شده باشد را مطرح می کنند و همراه با شرکت کنندگان نکات مهم و بحث برانگیز را مورد بحث قرار می دهند. 

اخبار گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست