نام و نام خانوادگی فاطمه گشادرو (رئیس بخش فیزیولوژی و بیولوژی)
آخرین مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی تستهای رفتاری، الکتروفیزیولوژی
گرایش کاری علوم اعصاب
پست الکترونیک fgoshadrou@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فاطمه گشادرو  نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 

مدیر گروه علوم پایه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست