نام و نام خانوادگی 

ف. فرجی

تلفن تماس

22731996

 

شرح وظایف کارشناس پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 

 • پیگیری و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته ترفیع دانشکده
 • پیگیری کلیه فرآیندهای مرتبط با پژوهان عضو هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات علمی
 • ارزیابی مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی و انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن
 • گزارش گیری از مقالات، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی، پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشکده و تهیه گزارش سالیانه و غیره
 • اطلاع رسانی به اساتید و پژوهشگران دانشکده قوانین مرتبط با فعالیت های پژوهشی
 • درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سایت دانشکده
 • هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده
 • سایر امور محوله مرتبط با امور پژوهشی دانشگاه
 • هماهنگی کامل با معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی طاهره گمار
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان- گرایش حقوق زن در خانواده
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم و تحقیقات
همکاری های قبلی با نهادهای فرهنگی
 1. -      عضو بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 2. -     انجام کلیه امور فرهنگی مربوط به خواهران در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. -     مسئول امور زنان و خانواده نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. -     مسئول پژوهشی بسیج جامعه پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برنامه هفتگی همه روزه از شنبه تا چهارشنبه
پست الکترونیک taherehgomar@sbmu.ac.ir
رزومه کاری و سوابق اجرائی  
 1. مسئول امار مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کنگاور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 2. مسئول پذیرش و آمار و داروخانه مرکز بهداشتی درمانی قهاوند دانشگاه علوم پزشکی همدان
 3. مسئول کدگذاری بیمارستان اکباتان دانشگاه علوم پزشکی همدان
 4. مسئول کدگذاری بیمارستان مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 5. مسئول امور فرهنگی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 6. مسئول واحد امور زنان و خانواده نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 7. کارشناس مسئول پژوهشی و عضو شورای پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی
 8. انجام مشاوره ازدواج و خانواده در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 9. برگزاری کلاسهای مهارتهای انتخاب همسر در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 10. انجام و هماهنگی کلیه امور فرهنگی و شعائر دینی و مذهبی مربوط به بانوان در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت سمینار و همایش و کارگاه و کلاسهای آموزشی و برگزاری اردوهای فرهنگی انجام شده

تلفن تماس 22731996

 

شرح وظایف کارشناس پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 

 • پیگیری و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته ترفیع دانشکده
 • پیگیری کلیه فرآیندهای مرتبط با پژوهان عضو هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات علمی
 • ارزیابی مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی و انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن
 • گزارش گیری از مقالات، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی، پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشکده و تهیه گزارش سالیانه و غیره
 • اطلاع رسانی به اساتید و پژوهشگران دانشکده قوانین مرتبط با فعالیت های پژوهشی
 • درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سایت دانشکده
 • هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده
 • سایر امور محوله مرتبط با امور پژوهشی دانشگاه
 • هماهنگی کامل با معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 
انجام و هماهنگی کلیه امور فرهنگی و شعائر دینی و مذهبی مربوط به بانوان در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت سمینار و همایش و کارگاه و کلاسهای اموزشی و برگزاری اردو های فرهنگی انجام شده
انجام و هماهنگی کلیه امور فرهنگی و شعائر دینی و مذهبی مربوط به بانوان در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت سمینار و همایش و کارگاه و کلاسهای اموزشی و برگزاری اردو های فرهنگی انجام شده

کارشناسان معاونت پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست