دفتر آموزش های الکترونیک و مجازی

توسعه و رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دنیا و کشور و نقش شناخته شده آنها در امر آموزش ایجاب می نماید تا نظام های آموزشی در سطح دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی ، از دستاورد های تلفیقی این فناوری های روز و مدرن  به بهترین نحو ممکن در ارائه و توسعه آموزش های مجازی و الکترونیک  در سطح کشور متناسب با نیاز ها و شرایط روز در عرصه های مختلف اقدام نمایند.

در این راستا ،آموزش دردانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور نیز با توجه به تربیت دانشجویان دررشته های مختلف علوم پزشکی ا زجمله پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و نقش حیاتی آنها درارائه خدمات تشخیصی و درمانی از جایگاه ویژه ای درحوزه بهداشت و درمان و سلامت برخورداراست. از اینرو توانایی  ارائه آموزش های موثر، بدون وقفه و متناسب با اهداف و نیاز های این مخاطبان در شرایط مختلف  امری بسیار مهم و ضروری بوده که صرفنظر از شرایط بحرانی و خاص بعنوان یکی از برنامه ها و بسته های تحول نظام آموزشی نیزتوسط معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

در این راستا دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از توان علمی و تخصصی اساتید خود و با همکاری و همفکری اساتید و متخصصین این علم در دانشکده مجازی ، آموزش پزشکی و مدیریت و نیز بخش خصوصی ، در راستای اهداف وسیاست های معاونت های محترم آموزشی وزارت متبوع و نیز معاونت محترم آموزشی دانشگاه در این خصوص نسبت به توسعه و ارائه آموزش های مجازی و الکترونیک در سطوح مختلف از عمومی تا تخصصی جهت طیف وسیعی از مخاطبین از اقشار عمومی جامعه تا سایر فراگیران و مخاطبین در سطوح مختلف  آکادمیک در حیطه علوم پزشکی اقدام به تاسیس دفتر آموزش های الکترونیک و مجازی در دانشکده نموده است.

 

اهداف کلی:
1- بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه برنامه های آموزشی مجازی جهت ارتقا کیفیت آموزش

2- ارتقا کیفیت محتوای دروس از طریق بکارگیری روش ها و فناوری های مدرن

3- برنامه ریزی استراتژیک جهت توسعه اموزش های کاملا  مجازی و یا  Blendedبا هدف ارائه دوره های آموزشی پرمخاطب و مقرون به صرفه با کمترین نیاز های تجهیزاتی

4- کمک به ارائه آموزش ، فراتر از محدودیت ها و ومحدوده های زمانی و مکانی

5- استفاده از دانش اساتید شناخته شده داخلی و بین المللی در ارائه آموزش های تخصصی

6- ارائه و انتقال دانش و مهارت های علمی متناسب با هر رشته به مخاطبان در محیطی آرام در منزل و محل کار

 

اهداف اختصاصی:

1-ارائه واحد های درسی دانشگاهی بصورت الکترونیک و مجازی

2- ارائه موضوعات آموزشی بصورت الکترونیک و مجازی در قالب درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

3- ارائه محتواهای آموزشی با کیفیت در قالب فایل های با فرمت های متداول ویدیویی با کیفیت و یا در قالب فایل های استاندارد SCORMیا سایر فرمت های متداول

4-ضبط ویدیویی کلاس های آموزشی اساتید بر اساس معیار های استاندارد جهت بارگزاری در سامانه های آموزش الکترونیک یا پرتال دانشکده و دانشگاه

5- مشارکت در طراحی و برگزاری سمینار ها ، وبینار های علمی و دوره های کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت  آموزشی بر اساس شناخت دقیق و نیاز سنجی  مخاطبین در رشته های مختلف متناسب با تخصص اعضا هیئت علمی در دانشکده

6- مشارکت با سایر دانشکده ها ، دانشگاه ها و موسسات در برگزاری دوره های کمک آموزشی مجازی

7- برگزاری و پشتیبانی از جلسات دفاع از پایان نامه ها ، مصاحبه ها و آزمون های الکترونیک با هماهنگی و بر اساس سیاست های معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دانشکده مجازی ، مدیریت و آموزش پزشکی

8- تجهیز دانشکده به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت ارائه آموزش های الکترونیک و مجازی

9- ارتقا دانش و توانمندی اساتید در زمینه های مختلف ارائه  آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک از طریق برگزاری دوره ها یا کارگاه های توانمند سازی با همکاری نزدیک با دانشکده آموزش مجازی ، آموزش پزشکی و مدیریت

10- طراحی دوره های آموزشی آنلاین بصورت رشته –مقطع بر اساس نیاز سنجی و ارائه به دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت پیگیری مراحل تصویب و صدور مجوز جهت پذیرش دانشجو در دوره های آموزش از راه دور

 

اعضا شورا

الف- اعضای ثابت:

1- ریاست دانشکده بعنوان رییس شورا

2- معاون آموزشی دانشکده بعنوان دبیر شورا

3- یک عضودر صورت امکان  از هر یک از گروه های آموزشی دانشکده با علاقه مندی، تجربه و سابقه ارائه واحد های آموزشی درسی بصورت مجازی با تایید و انتخاب دبیر شورای آموزش مجازی بعنوان عضو شورا و رابط با گروه آموزشی مربوطه

4-رییس اداره اموزش دانشکده

5- سرپرست EDOدانشکده

6- سرپرست ITدانشکده

 

ب- اعضای غیر ثابت

1- یک نفر نماینده از دانشکده مجازی، مدیریت و آموزش پزشکی به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مربوطه

 

دفتر آموزش های الکترونیک و مجازی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست