گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

نیمسال اول 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
اقتصاد سلامت دکتر حسن امامی کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت  دکتر اسدی/ دکتر رضا ریبعی
مدیریت پروژ سیستم های اطلاعاتی دکتر حسن امامی/ دکتر رضا ریبعی/ دکتر حمید مقدسی آشنایی با فناوریهای نوین اطلاعات دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
طراحی و توسعه برنامه های کاربردی همراه دکتر رضا ربیعی/ دکتر الهام نظری کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی دکترسینا فتحی
شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در پزشکی دکتر شهاب الدین رحمتی‌زاده/دکترآرش روشن پور شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها دکتر شهاب‌الدین رحمتی‌زاده/دکتر سینا فتحی
 مبانی برنامه نویسی دکتر شهاب الدین رحمتی‌زاده/دکترسینا فتحی هوش مصنوعی دکتر شهاب الدین رحمتی‌زاده/دکتر سعیدی
فن آوری ارتباطات بهداشتی دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی مباحث ویژه دکتر رضا ربیعی/ دکتر الهام نظری

طرح درس مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست