گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

نیمسال دوم 1403-1402
 
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
طرح درس سازماندهی - نیمسال دوم 1402-1403 دکتر کازرانی-دکتر شکفته   دکتر شکفته(8 جلسه اول)  دکتر کازرانی(8 جلسه دوم)
طرح درس مراکز اطلاع_رسانی ملی و بین_المللی  نیمسال دوم  1402-1403 دکتر اعظم شاهبداغی - دکتر منصورزاده    
طرح درس روش تحقیق - نیمسال دوم 1402-1403 دکتر اعظم شاهبداغی - دکتر شکفته طرح درس نمایه سازی - نیمسال دوم 1402-1403 دکتر کازرانی-دکتر شکفته
طرح درس مدیریت کتابخانه_ها و مراکز  اطلاع_رسانی پزشکی-نیمسال دوم 1402-1403 دکتر اعظم شاهبداغی - دکتر منصورزاده    
   

 

 

گروه آمار زیستی

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
طرح درس روشهای پژوهش پیشرفته دکترای تخصصی شنوایی شناسی دکتر علیرضا اکبرزاده  طرح درس آمار دکترای علوم تغذیه دکتر فرید زایری
طرح درس تحلیل بقا دکترای آمار زیستی دکتر نزهت شاکری طرح درس تحلیل بقا کارشناسی ارشد آمار زیستی دکتر نزهت شاکری
طرح درس آمار پزشکی دکتر مهشید نامداری  تحلیل داده های سلامت  دکتر مهشید نامداری
طرح درس آمار حیاتی پیشرفته دکترای ارگونومی دکتر علیرضا اکبرزاده روش های آمار زیستی 2 کارشناسی ارشد آمار زیستی دکتر حمید علوی مجد
کارآزمایی بالینی کارشناسی ارشد آمار زیستی دکتر فرید زایری کارآزمایی بالینی دکترای آمار زیستی دکتر حمید علوی مجد

 

 

 

گروه تکنولوژی پرتوشناسی

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
رادیوبیولوژی دکتر فرشته کوشا حفاظت در برابر پرتو های یونیزان دکتر فرشته کوشا
اصول فیزیکی سیستم های تصویر برداری MRI دکتر فریبرز فائقی تکنیک ها و روش های تصویربرداری CT Scan دکتر فریبرز فائقی
  دکتر یداللهی   دکتر یداللهی
  دکتر فریبرز فائقی ، مهندس اعظمی، دکتر عباسیان اردکانی   دکتر علی عباسیان اردکانی
  دکتر علی عباسیان اردکانی   دکتر عفت سلیمانی 
  دکتر عفت سلیمانی   دکتر عفت سلیمانی
  دکتر عفت سلیمانی   سید مجتبی حسینی کوهکمری 
  سید مجتبی حسینی کوهکمری   دکتر محسن بخشنده  
  دکتر محسن بخشنده     دکتر محسن بخشنده  
  سید مجتبی حسینی کوهکمری   خانم معصومه یداللهی 
  خانم معصومه یداللهی   دکتر فریبرز  فائقی - دکتر علی عباسیان اردکانی– مهندس اعظمی 
  دکتر فریبرز فائقی - دکتر علی عباسیان اردکانی– مهندس اعظمی    

 

 

 

گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

نیمسال دوم 1403-1402
 
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
هماتولوژی 2 دکتر محمدی - دکتر اله بخشیان هماتولوژی 3 دکتر حمیدپور - دکتر وظیفه شیران
مقدمات آزمایشگاه دکتر وظیفه شیران طرح درس کنترل کیفی خون دکتر وظیفه شیران
خون شناسی نظری 1 کارشناسی علوم ازمایشگاهی دکتر اسمعیلی طرح درس ایمونوهماتولوژی (کارشناسی ارشد) دکتر قره باغیان
خون شناسی نظری 2 کارشناسی علوم ازمایشگاهی دکتر اسمعیلی طرح درس ایمونوهماتولوژی و بانک خون (کارشناسی علوم ازمایشگاهی) دکتر اسمعیلی - دکتر وظیفه شیران
طرح درس پیشرفتهای نوین هماتولوژی دکتر حمیدپور - دکتر وظیفه شیران    

 

 

گروه علوم آزمایشگاهی

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
انگل شناسی دو 2 عملی - تک یاخته و حشره دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد قارچ شناسی پزشکی تئوری  دکتر نایبعلی احمدی
انگل شناسی یک عملی - کرم شناسی دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد انگل شناسی یک تئوری - کرم شناسی دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد
قارچ شناسی پزشکی عملی دکتر نایبعلی احمدی انگل شناسی دو 2 تئوری - تک یاخته و حشره دکتر نایبعلی احمدی –  دکتر کامران پاکداد
  دکتر علیرضا احمدزاده   دکتر حمید چگنی
  دکتر حمید چگنی  

دکتر حمید چگنی

  دکتر حمید چگنی طرح درس بیوشیمی پزشکی 2

دکتر کازرونی /دکتر شانکی  

بیوشیمی عمومی عملی دکتر شانکی طرح درس بیوشیمی پزشکی 1

دکتر کازرونی – خانم دکتر شانکی  

بیوشیمی عمومی تئوری

دکتر کازرونی-دکتر شانکی


طرح درس بیوشیمی پزشکی (1) عملی (1)

دکتر کازرونی  

 

 دکتر کازرونی  

طرح درس بیوشیمی پزشکی 2 عملی (1)

دکتر کازرونی 

 

دکتر کازرونی و دکتر شانکی

باکتری شناسی عملی 

دکتر معصومه نویدی نیا 

ویروس شناسی پزشکی(نظری)

 دکتر معصومه نویدی نیا 

ویروس شناسی پزشکی (عملی)

دکتر معصومه نویدی نیا  

میکروب شناسی عمومی عملی

  دکتر معصومه نویدی نیا 

باکتری شناسی تئوری

 دکتر معصومه نویدی نیا  

میکروب شناسی عمومی

 دکتر معصومه نویدی نیا 

 

 

 

 

گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی دکتر حسن امامی / دکتر حمید مقدسی برنامه نویسی کامپیوتر بهداشت حرفه ای دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
آموزش الکترونیک 1402-07-04 دکتر حسن امامی/ دکتر رضا ریبعی/ دکتر فرخنده اسدی استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
  دکتر رضا ربیعی/ دکتر الهام نظری برنامه نویسی کامپیوتر1402-07-04 دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
روش تحقیق در علوم بهداشتی1402-07-04 دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی فناوری اطلاعات در پرستاری  دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
امنیت و حریم داده ها و جنبه های اخلاقی در انفورماتیک پزشکی دکتر شهاب الدین رحمتی‌زاده/دکتر رضا ریبعی کامپیوتر علوم آزمایشگاهی دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
طرح درس روش تحقیق در انفورماتیک پزشکی دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی سیستم اطلاعات سلامت دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی

 

 

گروه علوم پایه

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
شیمی عمومی1402 نیمسال دوم 1403-1402- دکتر عارفی دکتر عارفی اسکویی آزمایشگاه شیمی عمومی -دکتر عارفی دکتر عارفی اسکویی
  دکتر منصوره اسلامی     دکتر منصوره اسلامی/ دکتر رحمتی زاده
بافت شناسی دکتر  وحید منصوری آناتومی 2 تنه  دکتر  وحید منصوری
  دکتر محمد مهدی واشقانی فراهانی    دکتر محمد مهدی واشقانی فراهانی 
  دکتر محمد مهدی واشقانی فراهانی    

 

 

 

 گروه زبان

نیمسال دوم 1403-1402
 
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
طرح درس 1   طرح درس 2  
طرح درس 3   طرح درس 4  
طرح درس 5   طرح درس 6  

 

 

طرح درس اساتید ترم جاری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست