نام و نام خانوادگی اعظم شاهبداغی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی به رزومه مراجعه شود
گرایش کاری روش تحقیق، علم سنجی، اینفودمیولوژی اطلاعات، استاراتژی جستجو در پژوهشهای مرور سیستماتیک، پایگاه های اطلاعاتی
پست الکترونیک shahbodaghi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر اعظم شاهبداغی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 26850560

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی مریم شکفته
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
محل اخذ مدرک دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی به رزومه مراجعه شود
گرایش کاری علم سنجی- ذخیره و بازیابی اطلاعات- پایگاه های اطلاعاتی
پست الکترونیک Shekofteh@sbmu.ac.ir;shekofteh_m@yahoo.com
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مریم شکفته نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 26850560

 

 

 
نام و نام خانوادگی مریم کازرانی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری سازماندهی اطلاعات– ذخیره و بازیابی اطلاعات- سواد اطلاعات – سواد سلامت – سیستم های اطلاع رسانی – پایگاه های اطلاعاتی
پست الکترونیک kazerani@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی
برنامه هفتگی دکتر مریم کازرانی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 26850560

 

 

اعضا هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست